Nezamyslice

Starobylá osada, o níž je první zmínka r.1045. Tehdy ji daroval kníže Břetislav klášteru břevnovskému.

K pamětihodnostem patří kaple sv. Erazima, pochází z 1. poloviny 17. století. Dnešní podobu získala po úpravě z r.1860, kdy byla přemístěna na rodový panteon a hrobku rodiny Lamberků. Rod Lamberků držel panství Žichovické od r.1707. Kenotafy a náhrobní kameny ze 16. století jsou přivezeny ze Salcburku a náleží předkům rodu.

V interiéru kaple soubor (velmi hodnotný) novogotických řezeb (oltář, empora, nástěnná výzdoba). Vytvořil ji kolem r.1860 Jan Rint.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je gotická stavba z 13. století. Základy věže jsou ještě starší - románské.

Roku 1380 přestavěna rovněž chrámová loď, sklenutá sklípkovou klenbou. Pozoruhodnou kamenickou prací je sanktuář. V 18. století byl kostel zbarokizován. Pseudogotický hlavní oltář byl zhotoven dle návrhu T. Mookera v 19. století.

Velmi významná stavba gotiky s kvalitní výzdobou interiéru.

Copyright © 2012 OÚ Nezamyslice - všechny práva vyhrazena, vytvořil Petr Tichý